Лирически цикъл от Роман Кисьов

      Коментарите са изключени за Лирически цикъл от Роман Кисьов

5 кратки стихотворения от Роман Кисьов,
преведени на английски от Юлияна Тодорова.

 

ЕСЕННО ТАЙНСТВО

Пробудена от вятъра, гората зашумя.
Валеше листопад. Ведно с листата
се ронеха перата от крилата
на тъжни ангели-хранители,
скрити във короните на дървесата.

AUTUMN MYSTERY

Awoken by the wind the forest started rustling,
Foliage was raining. Together with the leaves
There fell the feathers from the wings
Of sad guardian angels
Hidden in the crowns of the trees.

Translated by Yuliyana Todorova

 

ЩЕДРОСТ

Просяк в есенната вечер
приема милостиня от дърветата –
в шапката му падат златните листа

GENEROSITY

A pauper in the autumn evening
Is accepting charity from the trees –
In his hat there fall the golden leaves.

Translated by Yuliyana Todorova

 

ВЯТЪРЪТ УЧИ

Вятърът учи младите фиданки
как да се покланят
на вековните дървета

THE WIND IS TEACHING

The wind is teaching
young saplings
to bow to century-old trees

Translated by Yuliyana Todorova

 

СЛЕДИ

Следи върху снега –
до хоризонта

Следи от звяр
и от човек

Но на хоризонта
виж: Човекозвяр

FOOTPRINTS

Footprints on the snow –
Reaching the horizon

Footprints of a beast
And a human

Yet, on the horizon
look: a Humanbeast

Translated by Yuliyana Todorova

 

АЗ СЕ ЗАВЪРНАХ

Море от яспис
бряг
от диамант
ангелски
сапфирени криле
сребърно дърво
златни плодове

Аз се завърнах
там където
никога не съм бил

I CAME BACK

A sea of jasper
A coast
Of diamonds
Angel’s
Wings of sapphire
A silver tree
Fruits of gold

I came back
From where
I have never been

Translated by Yuliyana Todorova

 

Прочетете още от Роман Кисьов тук.
Разгледайте и галерията на Роман Кисьов
Вижте и неговите фотографии.