Тони Кондев

      Коментарите са изключени за Тони Кондев

Тони Кондев е роден през 1981 г. в Триполи, Либия.
Завършва в ССХУ за приложни изкуства „Димитър Добрович“, Сливен, специалност „Рекламна графика“. Висше образование — НХА, специалност „Сценография“.
От 2006 г. работи като „Специалист визуални изкуства“ в „Worldwide FX – Nu Boyana Film Studios“.

Сценография на театрални проекти:
„Г-н Ибрахим и цветята на Корана“, Народен театър „Иван Вазов“;
„За жената отсреща“, сдружение „По действителен случай“;
„Пеперудите са всъщност изтребители“, сдружение „По действителен случай“;
„Ноктюрно“, сдружение „По действителен случай“.

Изложби, участия, награди:
2000 г. — грамота и втора награда в конкурс, посветен на Добри Добрев;
2001 г. — първа награда в конкурса „Рисунката“, НХА;
— участие в изложба “Haus Wittgenstein, Bulgarisces Kult instituts”, Виена;
2004 г. — първа награда в конкурса „Рисунката“, НХА;
— участие в ретроспективна изложба „Рисунката“, Национална художествена галерия;
2012 г. — участие в изложба „Поколения“, Художествена галерия „Д. Добрович“, Сливен;
2015 г. — участие в Трето национално биенале на рисунката, В. Търново;
2017 г. — участие в VI-та Регионална изложба конкурс на Алианц — номинация;
— Втора национална графична изложба „Георги Герасимов“, Пазаржик — номинация;
— участие в изложба „Рисунката“, галерия „Май“, Сливен;
— участие в изложба „Портрет“, галерия „Май“, Сливен;
— първа самостоятелна изложба, галерия „11-ти септември“, София;
2018 г. — участие в изложба „Фрагменти“, галерия „Май“, Сливен;
— участие в изложба „Фрагменти“, галерия „Жорж Папазов“, Ямбол.

Повече от художника ще намерите тук и тук.