Фотообектив

„Лица“ от Христофър Димитров

„Дълбоко в природата“ от Асен Ушев

25 кадъра от Христина Гутева

Величка Атанасова

Асен Янев

„Извисяване“ от Руслан Асанов

„Двойни експозиции“ от Владислав Христов

„По дългия път“ с Теодор Мицев

Ивелина Петкова

Кадрите на Стефан Дончев или за баланса между абстрактно и конкретно

„В далечината“ или фотографиите на Кристина Кръстева

Александър Христов: „Светлина назаем“

„Където цветът се превръща в съзерцание“ от Йоана Калудова

„Домовете на светлината“ във фотографиите на Бела Бенова

Изкуството на времето или 12 черно-бели фотографии от Роман Кисьов

„Местата на земетръса“ от Петър Денчев

Лентова фотография от Александър Диманов

„Етюд-и-те“ на Иван Шишиев

„Минувачи“ от Теодора Лалова

Виолета Златарева и Веска Чучкова

„Асоциации“ от Кристина Симеонова

„Отраженията“ на Преслав Търпанов