Day: 17.12.2019

5 от 25 отговора: кадри за равносметка

През 2019 г. прозвучаха познати гласове, появиха се непознати и нови, припомниха се забравени. Различни, разнокалибрени, както вероятно би написал Христо Смирненски, естетически опити оставиха (или се опитаха да оставят)… Read more »

Христо Мухтанов: „нероденото не е добило формата си…”

*** нероденото не е добило формата си, нито пръсти, нито клепки, крайниците му са едва забележими, издадени встрани, не сме се запознавали – то вече е премислено и чака –… Read more »