Day: 26.01.2020

Росен Кукушев: „Марко Поло“

Марко Поло не се е случвала със страх и плахост любовта и пътешествията са просто кръгова отбрана срещу фронталните атаки на смъртта (с пети описвах лимеси на непознати светове и… Read more »