Day: 09.07.2020

Милена Младенова

Милена Младенова е родена на 08.01.1986 г. През 2005 г. завършва Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък, през 2009 г. – ВТУ „Св. Св…. Read more »