Day: 10.08.2020

Габриела Манова: „Всичко е ново…“

*** Всичко е ново: маршрут, мелодия и магазин, цялата проза на дните е сменена. Правя вечеря, ако се прибера навреме. Остатъци няма – научих се да живея за един. Мога… Read more »