Day: 08.09.2020

Мария Липискова: „Тя и…“

Кеят а една жена стои във сянката и спомените се издигат като пара над главата ѝ прехвърчат летящи риби кълбета виолетови растат в ръцете ѝ отпуснати в дълбоките ѝ бръчки… Read more »