Day: 07.10.2020

Христо Мухтанов: „измий ме с водорода…”

измий ме с водорода на познанието и нека през бетонните си ириси да видя радостта отвъд полетата, покрити с кости; доскорошният зид да бъде срутен да се пропука чак до… Read more »