Day: 22.11.2020

Мая Данева

Мая Данева е родена в град Ямбол. Завършила е „Информатика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация и ѝ е присъдена научната степен „доктор по информатика“. Работи като IT-консултант… Read more »