На фокус

No items were found matching your selection.


Марианна Георгиева

Date октомври 5, 2019
Марианна Георгиева е родена през 1986 г. в гр. Уфа, Башкортостан, Руска федерация. Изучавала е...

Никола Гулев

Date октомври 4, 2019
Никола Гулев е роден в гр. Пловдив през 1987 г. През 2006 г. завършва „Живопис“...

Светлозар Недев

Date октомври 3, 2019
Светлозар Недев е роден през 1961 г. в гр. Стара Загора. Завършва Национална гимназия по...

Силвия Павлова

Date октомври 2, 2019
Силвия Павлова е родена през 1979 г. Работи и живее в гр. София. Член е...

Ради Йовчев

Date октомври 1, 2019
Ради Йовчев е роден на 22.01.1992 г. в гр. София. Израства в Димитровград, където учи...

Красимира Илчева

Date октомври 1, 2019
Красимира Илчева е родена в гр. Русе. Живее и работи в гр. Ямбол. Рисува от...