Author Archives: Нели Кирилова

Людмила Миндова: „Думите, които казваш много тихо“

ДУМИТЕ, КОИТО КАЗВАШ МНОГО ТИХО Някой ден ще ти разкажа за пропуснатото, но сега се концентрирай върху всичко онова, което с цялото си тяло си почувствал, върху думите, които казваш… Read more »

Емине Садкъ: „И Радецки гордо плува“

„И Радецки гордо плува” 1. О, Войводо, ти,  удавнико за блудната ни история кажи ми как да изправя  хърбавата ни снага да вдигна високо глава перото ми да стига небесата… Read more »

Крис Енчев: „когато цъфналите петолиния“

когато цъфнали петолиния загубят ветрилата си и се забиват само спици право в зениците ти си казваш: не са клоните икони нахлуват през прозореца после обръщаш поглед навътре към пренаселените… Read more »

Константин Небешков

Константин Небешков: „смъртта ми е по-силна даже от лятото“

смъртта ми е по-силна даже от лятото и настъпва на тласъци намирам я в блато изкопала до кости прахта от земята и рови до кофите вече където някой преди малко… Read more »

Марин Бодаков: „Късна закуска с Куделка“

Късна закуска с Куделка  той съедини палеца и показалеца на едната ръка с палеца и показалеца на другата – и ме фиксира после извади апарата и бързо снима. всички се… Read more »

Иван Ланджев: „Неделя, палимпсест“

Неделя, палимпсест 1. Всичко на тоя свят се случва за втори път. Повторно бебето проплаква и повторно вият псетата под неговата люлка. Всички птици изпълняват кавър версии. Страстта, която ми… Read more »

Катерина Стойкова: „Из как наказва Бог“

Из Как наказва Бог Поискай и ще ти се даде                два пъти. Веднъж – да го изгубиш                и да оживееш. Втория път ще се наложи                 да избираш:… Read more »