Иван Даскалов

Иван Даскалов е на 44 години и живее в Ямбол. Рисува от малък и никога не е спирал. Първите си уроци получава от учителите в основното училище. Посещава рисувални школи,… Read more »

Стефан Гончаров: „Атон“

АТОН корабите отнасят бреговете пясъкът обикаля света под езика на моряците страхът им е сянка хвърлена от върха на тази планина защото кръстът винаги потъва пръв за да посрещне удавниците… Read more »

Първан Киров

Първан Киров е роден на 04.06.1985 г. в гр. София. Завършил е „Аграрния университет“ в Пловдив, магистратура „Растителна защита“, а средно образование е получил в Професионална гимназия по горско стопанство… Read more »

Александър Николов: „Сонет за влизането в храма“

Сонет за влизането в храма Шест дорийски колони под Допотопна дъсчена конструкция, Създадена да ги предпази От навяванията на времето. Отпред дървото е отсечено, Преди години място за дарове Сега… Read more »

Михаела Иванова

Михаела Иванова е художник – живописец, който работи главно в областта на пейзажа, съумявайки да извлече от сюжета цялото вълшебство на природния обект. Необичайните гледни точки и доведеният до условност… Read more »

Надежда Тричкова: „Три портрета на София“

Три портрета на София 1. най-напред лежиш наострена в пространствата си между Петка и Неделя се простира дълга и ленива събота; в горния храм се молят очите, устата, изобщо всеки… Read more »

Полина Господинова

Полина Господинова е родена в гр. Сливен през 1995 г. Завършила е баклавърската си степен в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента учи в магистърска програма за творческо писане. Лауреат… Read more »

Недялка Ботева

Недялка Ботева е родена на 18.11.1985 г. в гр. Смолян. Завършила е „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет, гр. Стара Загора. Рисува, откакто се помни. Рисуването за нея е страст и… Read more »