Tag: Евелина Белчева

Владимир Шумелов: „За „Записки от „прехода“ на Петър Динеков“

За „Записки от „прехода“ на Петър Динеков Ще започна този отзив с първото изречение от предговорните думи на Георги Цанков към книгата: „Истински подвиг е решението на великолепната литераторка Евелина… Read more »