Етикет: Петър Динеков

Владимир Шумелов за „Записки от „прехода“ на Петър Динеков

Думи за „Записки от „прехода“ на Петър Динеков Ще започна този отзив с първото изречение от предговорните думи на Георги Цанков към книгата: „Истински подвиг е решението на великолепната литераторка… Read more »