Tag: Тони Теллалов

Тони Теллалов: „всяка врата…“

*  *  * всяка врата е машина на времето или гилотина на разстояния. зависи от сезона на думите, от питиета и многоточия, от тротоарни настроения и когато е твърде късно,… Read more »

Тони Теллалов

Тони Теллалов е роден на 08.10.1970 г. в гр. Шумен. До 27-годишна възраст е живял в Ямбол, където получава средно образование в математическа гимназия „Н. Лобачевски“ (сега МГ „Атанас Радев“)…. Read more »