Анжела Минкова

      Коментарите са изключени за Анжела Минкова

В колебанието между полюсите на амбицията и изолацията, любовта и не-любовта, сънуването и будността, в постоянния шемет на вдъхновения и падения, Анжела Минкова е тук вече четиридесет години, намирайки своето място като един признат и доказан, макар и все още жив, както веднъж отбеляза шеговито един неин приятел, съвременен художник. Тя е завършила Художествена гимназия и Академия; многостранен автор, доктор на музините науки, не се страхува от експеримента с различни материали и техники, оставайки при това вярна на своя упорит талант. Нейните търсения намират различни изразни средства: илюстрация, живопис, графика, гравиране, керамика, скулптура, инсталации; напоследък тя добавя и древния способ ебру – рисуване върху вода и флуоресцентни техники с UV осветление. Въпреки разнообразието от техники, нейният стил е винаги разпознаваем, защото Анжела е доказвала отново и отново в своите творби, че е способна да се захване с всяка сериозна тема с лекотата и чудото на приказките. Усилията и са подкрепени и от един древен алхимичен текст, в който се казва: „И ще пита Бог душата, а ти от всичко ли опита?“
Прочетете и нейните думи от интервю за сайта: „5 от 25“.