Виктор Георгиев

      Коментарите са изключени за Виктор Георгиев


Виктор Георгиев е художник и сценограф, който повече от 15 години се занимава със светлинен дизайн и перформативни изкуства.
Придава триизмерност и на картините си, експериментирайки със светлина, пространство и текстура.
Като художник, създавал цялостни концепции за сцени и спектакли, Виктор вярва, че изкуствата трябва непрестанно да общуват, предлагайки на наблюдаващия различни и интензивни многопластови усещания.
На една от самостоятелните си изложби в гр. София – „Презапис“ той представи на публиката двойни платна, като първото бе перфорирано, давайки шанс на светлината да дорисува второто платно.
Често той се обръща със сантимент към стария дизайн, рисувайки магнетофонни ленти и подобен род устройства, като ги „презаписва“ по свой художествен начин. Защото всички тези красиви, но утилитарни вещи са били сред нас, но в крайна сметка са безвъзвратно изчезнали, именно заради преходността на функциите и еволюцията на технологиите.
Виктор търси пластичен израз на идеята за предмет и музика и очаква платната му да зазвучат, и да върнат назад позабравени усещания.
Повлиян пряко от различни технологии за създаване на музикални произведения, той черпи от тяхната логика, за да изгради своя визуален код, основан на повтарящи се „патерни“ и тяхната взаимовръзка.
Работи в посока картините му да бъдат синтетично изкуство, а предметите, които разполага в тях, да имат повече от едно значение.