„Поглед в бъдещето“ от Габриела Тончева

      Коментарите са изключени за „Поглед в бъдещето“ от Габриела Тончева

След първата галерия с произведения на Габриела Тончева, представяме Ви „Поглед в бъдещето“.

За миналото на стъклото художничката пише:
„Стъклото буди възторг и любопитство у хората още от древни времена.
Взето от природата, но създадено от човека, то е материя на множеството и със своята хилядолетна еволюция присъства в цялото развитие на човечеството. Благодарение на присъщата му универсалност, рационалност и интердисциплинарност го срещаме навсякъде в историята – в изкуствата, в културата, в дизайна, в архитектурата, занаятите, науката и технологиите.
Стъклото се явява един „ескиз“ в свят от многобройни въздействия, далеч надхвърляйки рамките на изразно средство в изкуството или фабрична функция. То е влияние и метаморфоза между светлината и пространството – пулсиращи, променящи се и непрекъснато изненадващи очите и ума.“