Зад завесата на театъра

РЕПЛИКИ

снимка: Нели Кирилова