Иван Кънчев: „Творците говорят“

      Коментарите са изключени за Иван Кънчев: „Творците говорят“

Представяме Ви книга, създадена и съставена от Иван Кънчев. За нея съставителят пише: 
„Творците говорят“ разглежда българската скулптура на широка основа чрез интервюта, като представя светогледа и творческите търсения не само на професионалните скулптори, а и на творци работещи в областта на керамиката, дървото, кожата, медала, бижутерията, стъклото, текстила и др. Книгата съхранява данни и факти за значими автори на България от различни поколения, допринесли със своето дело за напредъка на българското изкуство – не цели изчерпателност. Той е памет като автентичен документ, от който всеки ще открие потребното за себе си. Авторите съм подбрал с оглед на тяхното творчество. Главният критерий е техният принос, без да подценявам художествените качества на творбите. Новото не само като индивидуална изява, а и онова, което художникът е открил като творческа насока в разглежданата област. Представям развитието на изкуството като къща без покрив. Основата и колоните на първия етаж олицетворяват пионерите на българското изкуство. Следващият етаж се надгражда от други даровити личности, които със своя принос развиват изкуството в нови посоки. Така се изгражда скелета на сградата, задава се главното движение на изкуството. На тази основа техните последователи доизграждат започнатото. Едни от тях довършват стените, други оформят фасадата, а трети вътрешната среда. Възможността за интерпретации е безкрайна.“

За допълнителна информация относно книгата на Иван Кънчев „Творците говорят“:
0889 52 71 02; ivankanchev@mail.bg