Иван Николов

      Коментарите са изключени за Иван Николов

Иван Николов (художник и скулптор) е роден на 02.04.1985 г. в гр. Тутракан.
През 2004 г. приключва профилирано обучение в ПГДВА „Йосиф Вондрак”, гр. Русе, специалност „Дърворезбарство”. До 2011 г. завършва бакалавърска и магистърска степен във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „ПИИ – Скулптура” при проф. Константин Денев и проф. Ненко Маров. От 2017 г. е редовен докторант към катедра „Скулптура”, а темата която изследва е „Пътят на българската скулптура през творчеството на Панайот Димитров – Понката”. Идея, форма, материал” с научен ръководител проф. Константин Денев.
От 2011 г. работи в областта на монументалната скулптура и живописта. Творчески реализации на художника можем да открием в паркова и градска среда в градове като Велико Търново, Троян, Разград, Шабла, Цар Калоян, Банско, Свищов, както и в с. Плаково, с. Кисийците, с. Долен и др. Предимно работи с камък и дърво. От 2018 г. е член на представителството на СБХ, Велико Търново. Реализирал е една самостоятелна изложба в с. Нова Черна. Има участия в над 30 съвместни изложби в страната. По покана на български артисти участва в изложба „The Cleaners – “Primitive Impulse” – Deptford – Лондон, Великобритания. Други отличителни изяви в общи художествени изложби в България и чужбина са: XX  Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата „Светът е оцелял, защото се е смял” (2011), гр. Габрово; Национална студентска изложба – конкурс „Червеното пони” (2011), гр. Пловдив;  „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018” (2018); „Представителна изложба” на СБХ (2018), гр. Велико Търново; „Eсенен салон на великотърновските художници” (2018), гр. Велико Търново; изложба „Желязното Магаре” – живопис и скулптура, с. Долен, България; „АртРозалиада“ (2018, 2019), гр. Велико Търново.

Иван Николов участва в международения пленер „Родина на кръстопът / Entities at the Crossroads“ – Български арт–форум „Родина на кръстопът“ (2015), втората сесия в „Гарата Лангмайл“, Германия. Участвал е в международни скулптурни симпозиуми и пленери в България, Германия и Турция. Реализирал е над 20 монументални скулптурни творби в градска среда. Някои от неговите творби са в частни колекции. Автор е на паметник орелеф в памет на Илиян Николов, радетел за съхранението на световното фолклорно наследство, гр. Велико Търново, (2016). Участва и в събития като „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите” (2016, 2017), фестивал „Арт Импресия – Старият град”, Самоводска чаршия, (2018), гр. Велико Търново, както и в ежегодни симпозиуми в гр. Банско, където можем да открием неговите пластики: три скулптури от дърво  „Кукери“ (2016), „Змей” (2017) и каменната скулптура „Просветление” (2018). Иван Николов извайва от дърво „Педя човек – лакът брада”  в младежката скулптурна колония „Светът на приказките в скулптурата” (2017), парк Ксилифор, гр. Велико Търново. Сред монументалните реализации на младият скулптор са „Паралелна точка” (2011, Разград),  „Ключът е в теб“ (2011, Цар Калоян), „Риби“  (2011, Шабла), „Ключалка“ (2012, с. Кисийците), „Трансформация“ (2014, Троян), „Илиян Николов“ (2016, Велико Търново), „Кракомобил“ (2016, парк Ксилифор, Велико Търново), „Дух-пазител“ (2016, с. Долен), „Юлиян Йорданов” (2018, Велико Търново),  „Грънчарка” (2018, Велико Търново).
Публикации на негови скулптури можем да открием в каталозите „70 години великотърновски художници” (2018) и XX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата „Светът е оцелял, защото се е смял” – гр. Габрово (2011).
Иван Николов живее и работи в гр. Велико Търново.
Повече за неговото творчеството можете да откриете на фейсбук страницата му или на посочения тук сайт: