Интервюта

Отвъд утопиите. Погледът на италианските слависти към Източна Европа

Владимир Зарев: „Всеки ден се стремя към словото, защото писането осмисля живота ми…”

За семиотиката на операта и границите на съвременната хуманитаристика

Парашкев Хаджиев: „Българската опера заслужава повече грижи и внимание.”

Огнян Стамболиев: „Преводът на драматургия е нещо много вълнуващо!”

Дору Попович: „Музиката на България и Румъния имат дълбоки корени и голямо бъдеще…”

Зефира Вълова: „Кризата не е само в музикалния живот – беден е и духът ни…”

Симон дьо Бовоар разговаря с Жан Пол Сартр

Проф. Вера Ганчева: „Да превеждаш, ще рече и да провиждаш…”

П. И. Чайковски: „Работя като занаятчия, всеки божи ден…“

Огнян Стамболиев: „Живея заради добрата литература и музиката…”

„Последните“ от 25-те: кадри за равносметка

1 отговор от 25: кадри за равносметка

4 от 25 отговора: кадри за равносметка

Николай Стефанов: „Нека оставим Америка да се оправя сама и обърнем поглед към себе си“

5 от 25 отговора: кадри за равносметка

Пет дни в разговори с преводачи

Пет дни в разговори с преводачи

Пет дни в разговори с преводачи

Пет дни в разговори с преводачи

Пет дни в разговори с преводачи

5 от 25 отговора: кадри за равносметка

5 от 25 отговора: кадри за равносметка

Крум Гергицов: „Все още съм в плен на магията на театъра…”

Александър Шурбанов: „Светът извън и вътре в нас е пълен с вълнуващи жизнено важни неща…“

Роман на Кристин Димитрова се изучава в мексикански университет

J. PANK и постпопарт от изгубени шедьоври

Владимир Шумелов: „Опитвам се да съчетая двете основни функции на критиката – аналитичната и оценъчната – в една нова стилистика“

Валерия Вълчева: „Театърът е игра. Да намерим тази необходима игра, която решава спектакъла, после решава сцената, която решава по-голямата игра – прави целия ритуал на един спектакъл.“

Манол Глишев: „Вдъхновението е резултат от дългата работа на въображението.“