Манол Глишев

      Коментарите са изключени за Манол Глишев

Манол ГлишевМанол Глишев е автор на стихосбирките „Машина от думи“ (2014), „Проект за прекрасен живот“ (2016) и „Извънсезонни наблюдения“ (2018). Продължава да пише стихове, отзиви, есета и диалози. Опитва се и да превежда. Позовава се на опита на Йейтс, Борхес, Кавафис и Херберт, тоест смята, че понякога някой трогателен анекдот от историята може да даде отличен материал за стихотворение.

 

 

Éлпис (1261-1289)

тя се роди в щастливата година
когато кир михаил палеолог ни върна града

живя двадесет и осем
изпълнени с хубост пролети

двадесет и осем лета
през които имаше и прохлада

двадесет и осем зими
прекарани в тихи песни

по време на пировете ни
в онези години нямаше сбивания

новините дори тогава
невинаги бяха добри

но едва когато тя внезапно почина
сърцата ни отново се изпълниха с истинска скръб

следващите години притъмняха
и дните носеха все повече страх и заплахи

собствените ни господари
разоряваха страната

наблюдавани от студеното око
на осман и синовете му

затова днес когато си спомняме
за младата красива éлпис

вече не скърбим толкова
за ненавременната ѝ гибел

тя живя добре и щастливо
последен милостив образ на древната радост на народа ни

живя тогава когато трябваше
и не видя задаващите се беди