Николай Генов за „Навици“ на Габриела Манова

      Коментарите са изключени за Николай Генов за „Навици“ на Габриела Манова

Противоречивостта на навика

Дебютната стихосбирка на Габриела Манова, лауреата на XXXVI издание на младежкия конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, щеше да представлява истинско събитие в българската литература, ако тази износена и за жалост, недостатъчно проблематизирана формулировка за събитието беше запазила привидната си способност да придава смислова стойност на едно критическо изказване, а не се беше превърнала в навик. Но тъй като удобството на служебната мантра отдавна не е в състояние до постигне нещо подобно – поради исторически и чисто теоретични причини – се налага подходът към поместените в книгата текстове да бъде различен; говоренето за тях трябва да е частно, индуктивно и да изхожда от интертекстуалните противоречия, от осезаемото триене на нормите, което поражда патологичната повторителност на темите, думите и смисъла в рамките на цялото. Тази повторителност не е дефектна, но и не действа като ярък ефект в концептуалната рамка на „Навици“; книгата не „изплюва“ лесно послание в публичното пространство, а изтласква съдържанието си, измества го и го кодира в ребуса на личното чрез уподобените и уподобяващите се нюанси на времето, спомена и болестта. Получената амбивалентност е интересна, примамлива, дори впечатляваща; тя се оплита в истинска загадка с няколко възможни отговора, което прави четенето и препрочитането на „Навици“ емоционално, интелектуално и откровено рисково занимание.

Усещам се като пропаст,
която сама се повлича.

Стихосбирката излъчва една нарочно мълчаща, стискаща устни лирическа душа, която губи и търси себе си в говоренето (Мълча нарочно, стискам устни / гледам да не цитирам любими строфи…  А аз като Шехерезада / разказвам, за да оцелявам… моите думи ми служат за мрежа, / с тях сама се издърпвам от дъното). Тя се преоткрива в миналото (И все пак тук сънувам себе си като дете, / което чака бъдещето да се върне), за да разпознае настоящето (Сюжетът е познат, но аз не съм същата), в което не съумява да се припознае. Същевременно се отрича от вече случилото се и търси убежище в измамната цялост на сега-то (тези небесни кавички не са доволни: / нищо тук не си заслужава връщането); заявява се, за да наруши собствените си заявки. Самоподривна е, но не е жестока, дипломатично страдаща, но неприкрито наранена, износена и изтощена, но все още изразходваща се. Диалогът ѝ е монологичен дотолкова, доколкото образите, с които контактува, са отдавна интериоризирани, инкорпорирани в спомена и всичките му делитбени деформации. А навикът е всъщност навик на липсата, нагон към смъртта; една болезнена повторителност, очертаваща единствената крайна възможност – раздялата и начеващата от нея тревога.

някаква смътна тревожност,
че нещо кипи и загаря.

Цялата тази лирическа парадоксалност поставя началото на движение без движение, на посока без перспектива, на стареене без остаряване, на упадък без упадъчност; тя не минава в лесните регистри на болезненото протичане на времето, а създава свое собствено, непротичащо време, което е центрирано около преживяното, без да успее напълно да го преработи. Това е полувреме, на което отговаря едно премесено полупространство; самата непреходност на вечно прехождащото.

Всичко тук остава същото – утеха за зрението,
което отслабва…

„Навици“ на Габриела Манова не се задоволява с потенциала на индивидуалния си безпорядък. Книгата поглежда към Античността през призмата на телефонния обектив, поставя Ахил и Одисей до съвременния човек, а съвременния човек – до мъртвата следа на гласовото му съобщение и снимката; съчетава епохи, без да се наема с грандиозния (и грандомански) проект по тяхното фанфарно удържане. Единичното много често преминава в общностно, а общностното се разпада до тленността на материята. При все това самата материя е често нематериална; тя е проективна, чертежна, но не и цинично призрачна; обуславя необходимост, сведена до детерминиран избор, до несвободно решение и провал (можех, но не можах); крах, който ни връща отново към първата страница.

Чрез това отказано, но неизбежно завръщане четенето на „Навици“ само̀ успява да се превърне в навик, който малцина биха пожелали да изкоренят от деня си.

 

Автор: Николай Генов
Манова, Габриела. Навици. Пловдив: „Жанет 45“, 2020 г., 40 с.