Никола Петров: „Останал е един единствен“

      Коментарите са изключени за Никола Петров: „Останал е един единствен“

Останал е един единствен

Някои не се явиха;
някои наизустиха себе си като реплика; и повярваха в репликата;
някои сменяха декорите със скоростта на кошмар
защото ги гонеше чувството че живеят в декор;
някои се гонеха по петите;
някои избраха височината пред огъня;
някои се изгубиха в джоба на великан;
някои полудяха в гората; някои
полудяха от самота. Какво да ти кажа.
Някои се връщаха от смъртта
за да отключват вратата в съня ти
и да те будят с отсъствието си.
Останал е
един единствен:
той ще полудее в гората;
той ще се изгуби в джоба на великан;
той ще отключва вратата
в съня ти


Стихотворението ще бъде включено в предстояща книга на Никола Петров.

Прочетете още от поета тук.