Фотообектив

Фотографии на Елена Гьорина

Арт фотографии на Димитър Лазаров

Документалната фотография на Стефан Хаджианастасов

Фотографии на Петър Кирилов

Фотографии на Михаил Перчеклийски

Фотографии на Виолета Апостoлова

Фотографии на Нели Станева

„Лица“ от Христофър Димитров

„Дълбоко в природата“ от Асен Ушев

25 кадъра от Христина Гутева

Величка Атанасова

Асен Янев

„Извисяване“ от Руслан Асанов

„Двойни експозиции“ от Владислав Христов

„По дългия път“ с Теодор Мицев

Ивелина Петкова

Кадрите на Стефан Дончев или за баланса между абстрактно и конкретно

„В далечината“ или фотографиите на Кристина Кръстева

Александър Христов: „Светлина назаем“

„Където цветът се превръща в съзерцание“ от Йоана Калудова

„Домовете на светлината“ във фотографиите на Бела Бенова

Изкуството на времето или 12 черно-бели фотографии от Роман Кисьов

„Местата на земетръса“ от Петър Денчев

Лентова фотография от Александър Диманов

„Етюд-и-те“ на Иван Шишиев

„Минувачи“ от Теодора Лалова

Виолета Златарева и Веска Чучкова

„Асоциации“ от Кристина Симеонова

„Отраженията“ на Преслав Търпанов