GiArtCrew – Невена Лефтерова, Евгения Лефтерова, Нина Ковачева

      Коментарите са изключени за GiArtCrew – Невена Лефтерова, Евгения Лефтерова, Нина Ковачева

„GiArtCrew” е художествена група, която твори в сферата на триизмерното улично изкуство, оптичната илюзия, стенописа и стрийт-арт. Групата е сформирана през 2014 г. в гр. Велико Търново, а в колектива са момичетата – Невена Лефтерова, Евгения Лефтерова и Нина Ковачева.
През 2017 г. те организират първия международен фестивал за триизмерно улично изкуство във Велико Търново, съфинансирано от Община Велико Търново, по програма „Изкуство и култура 2017 г.”, в което взеха участие осем творци от четири държави – България, Сърбия, Холандия и Украйна. С цел да се популяризира изкуството в публичното пространство, както и да се насърчи изявата на млади автори, работещи в сферата на изкуствата, през 2018 г. момичетата организират второ издание на фестивала със заглавие „Арт Импресия – Старият град”. Идеята на „GiArtCrew” е да се създаде дълготрайна традиция, в която съвременните форми на изкуството да се допълват, обогатяват и естетизират градската среда: „Във всички градове има достатъчно празни пространства, които биха могли да се превърнат в произведения на изкуствата, като по този начин ще се създаде поле за изява на млади артисти, а градовете биха могли да се превърнат в отворени галерии” казва Невена Лефтерова, докторант към ФИИ, ВТУ.
Момичетата от „Giartcrew” участват и в редица международни фестивали за улично изкуство в Сърбия, Франция, Холандия, Германия, Италия и др.

Невена Данаилова Лефтерова е родена на 01.08.1989 г. в гр. Велико Търново. Завършва във Факултет по изобразително изкуство към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий специалност „Стенопис , бакалавър, при акад. О. Гочев (2012), магистър при доц. Б. Желев (2014).От 2015 г. е редовен докторант към катедра „Стенопис”, ФИИ към ВТУ. Основател на търновската група „GiArtCrew” , организатори на първият международен 3D Street Painting фестивал – Велико Търново 2017 г., по общинска програма „Изкуство и Култура – Велико Търново”. Работи в сферата на стенописа – тромп-льой, 3D улично изкуство, театрални декори и стрийт-арт. Участва в международни изложби, пленери и фестивали в България, Сърбия, Италия, Германия, Холандия. Участия по програма „Еразъм” с учебна и практическа цел в Испания, Сърбия, Кипър, Италия. Член на търновското представителство на СБХ от 2018 г.

Евгения Данаилова Лефтерова е родена на 20.12.1986 г. в гр. Велико Търново. Завършва Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност  „Графика”, магистър при доц. Христо Керин (2010). Член на търновската група „GiArtCrew”, организатори на първия международен 3D Street Painting фестивал – Велико Търново 2017 г., по общинска програма „Изкуство и Култура – Велико Търново”. Работи в сферата на портретна живопис и стенопис – тромп-льой, 3D улично изкуство, театрални декори и стрийт-арт. Участва в международни изложби, пленери и фестивали в България, Сърбия, Италия, Германия, Холандия. Член на търновското представителство на СБХ от 2018 г.

Нина Цветанова Ковачева е родена на 07.01.1981 г. в гр.Русе. Завършва Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис”, магистър (2005). Член на търновската група „GiArtCrew”, организатори на първия международен 3D Street Painting фестивал – Велико Търново 2017 г., по общинска програма „Изкуство и Култура – Велико Търново”. Работи в сферата на портретна живопис и стенопис – тромп-льой, 3D улично изкуство, театрални декори и стрийт-арт. Участва в международни изложби, пленери и фестивали в България, Сърбия, Италия, Германия, Холандия. Член на търновското представителство на СБХ от 2018 г.