Нуркан Нуф

      Коментарите са изключени за Нуркан Нуф

Нуркан НуфНуркан Нуф е роден в гр. Разград през 1996 г.
Завършва Професионалната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в родния си град.
Студент IV курс „Рисуване и интермедия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Има участия в над 22 изложби, от които 15 самостоятелни.
Носител е на редица награди, като най-скоро получената сред тях е за видеоклип от студентски видео арт-фестивал в гр. Шумен.