Етикет: Аксиния Михайлова

Аксиния Михайлова: „Под чуждо име“

Под чуждо име       Вече толкова нощи се връща върху терасата на моите сънища, изкачва изронените ѝ стъпала, мълчалив като изоставена къща, търси лицето си в празните дъна… Read more »

Аксиния Михайлова: „В петък вечер…“

&   &   & В петък вечер на път към дома, където някой ме чака, на раменете ми поникват крила и ставам лястовица. Птиците сигурно имат скрит компас: знаят  с точност… Read more »

Аксиния Михайлова: „Къщата“

Къщата І. Ще пълзи сянката, но няма да достигне глезените ми, защото все по-нисък става пламъкът и като съблазън слиза предутринният здрач между мен и съня, между съня и думите…. Read more »

Аксиния Михайлова: „Великденско почистване“

Великденско почистване Бавен следобед, от осемнадесета страница вали иванрадоевски дъжд – плачът на мъжете! Отмива праха от стелажите в душата, яростта от ъглите на безсилието: валят думи на мъртви поети… Read more »

Аксиния Михайлова

Аксиния Михайлова (1963) e поет и преводач. Един от основателите на литературното списание „Ах, Мария“. Автор на 6 поетични книги на български език: „Тревите на съня“ (1994), „Луна в празен… Read more »