Етикет: Арво Валтон

Четири стихотворения на Арво Валтон

Накратко Един от историците отсече с две думи но и те бяха предостатъчни друг заразказва надълго и нашироко просто нямаше какво да ни каже третият пък като пиле се оплете… Read more »